cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án:
 • Loại vụ việc: Phúc thẩm
 • Số hiệu: 650/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 03-06-2015
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 4881
 • 42

16-03-2017
TAND cấp huyện

160/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng phân phối hàng hóa Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2221
 • 47

15-09-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 18/3/2008 NĐ_Công ty TNHH thương mại Tú Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tú Minh) và BĐ_Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Hà (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà) ký hợp đồng khung ủy nhiệm phân phối độc quyền tại khu vực Miền Nam số 01 Tiến Hà/HĐĐL (sau đây gọi tắt là hợp đồng 01 Tiến Hà /HĐĐL). Theo đó, BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà giao cho NĐ_Công ty Tú Minh làm nhà phân phối độc quyền tiêu thụ máy điều hòa không khí mang nhãn hiệu Tiến Hà tại thị trường khu vực Miền Nam từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Thời gian của hợp đồng là hai năm, bắt đầu từ ngày 15/3/2008 đến hết ngày 31/12/2009. Ngày 18/3/2008 BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà và NĐ_Công ty Tú Minh tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ quy định về kênh phân phối hàng hóa, chính sách và giá bán cũng như về chế độ bảo hành đối với sản phẩm Tiến Hà Việt Nam.


768/2015/HSPT Phúc thẩm Hình sự

 • 1641
 • 4

07-12-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thành Vẹn; Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa bản án sơ thẩm về áp dụng điều luật. Tuyên bố Lê Thành Vẹn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Lê Thành Vẹn 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.


700/2015/HSPT Phúc thẩm Hình sự

 • 1494
 • 3

25-08-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thanh Sơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố Lâm Thanh Sơn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự Xử phạt: Lâm Thanh Sơn 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 30/12/2014.