cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 724/2015/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 18-06-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Giả cách, giả tạo,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào