cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 74/2013/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 31-12-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ