cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện,

159/2006/KDTM Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2304
  • 31

Tranh chấp về đầu tư

24-04-2006
TAND cấp tỉnh

Giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty CP XD-TM-ĐT Thành Đô có giao kết Hợp đồng số 0108/HĐKT ngày 22/8/2003 với nội dung BĐ_Công ty Thành Đô (bên B) chuyển nhượng đầu tư khu 26 biệt thự tại CCKCCK, TP. CTCT với tổng diện tích 5.224 m2 cho NĐ_Công ty TNHH Phúc Thanh Quang để đầu tư kinh doanh bán làm nhà ở. Giá 1 m2 đất là 9.571.000 đồng/ m2, tổng trị giá hợp đồng là 50.000.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, NĐ_Công ty TNHH Phúc Thanh Quang đã đã thanh toán cho BĐ_Công ty Cổ phần XD-TM-ĐT Thành Đô số tiền 13.500.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, BĐ_Công ty Cổ phần XD-TM-ĐT Thành Đô không thực hiện đúng những điều đã ký kết theo hợp đồng, kéo dài thời gian gây thiệt hại lớn và bất ổn cho hoạt động kinh doanh của NĐ_Công ty TNHH Phúc Thanh Quang.


30/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1085
  • 21

Tranh chấp về đầu tư

28-01-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

15/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1060
  • 25

Tranh chấp về đầu tư

15-04-2015
TAND cấp huyện

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 24 tháng 3 năm 2014 và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Đoàn và bà Bùi Thị Mỹ Tiên trình bày: NĐ_Công ty cổ phần đầu tư Hà Quang, trước đây là Công ty Đầu tư và Phát triển Đô Thị (sau đây gọi là NĐ_Công ty Hà Quang) được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban quản lý khu Nam giao cho Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng khu Công viên khoa học trung tâm – Đô thị mới Nam thành phố tại lô số 09. Do chậm thực hiện xúc tiến dự án đầu tư trình duyệt nên ngày 02/5/2001, Ban Quản lý khu Nam có công văn số: 182/CV- BQL thông báo về việc thu hồi dự án để giao cho các chủ đầu tư khác có khả năng thực hiện, trong đó BĐ_Công ty cổ phần đất Dung Loan (sau đây gọi là BĐ_Công ty Dung Loan) được giao đầu tư một phần tại lô số 09 có diện tích 48,546 ha.