cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 65/2016/DSPT
  • Ngày tuyên án: 12-01-2016
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án