cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 741/2014/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 10-06-2014
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Công ty bất động sản, Tài sản hình thành trong tương lai,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào