cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 388/2016/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 28-09-2016
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Người thứ ba ngay tình,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào