cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín,

09/2011/ DS-ST: Yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩmm uy tín. Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2119
  • 58

Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín

07-03-2011
TAND cấp huyện

Ngày 11/1/2011 bà NĐ_Minh bổ sung yêu cầu về các chi phí đối với cá nhân ông BĐ_Chân v ông BĐ_Hà như sau: - Phí sao y, pho to văn bản và chứng từ cho hồ sơ kiện ông BĐ_Chân và ông BĐ_Hà ngày 18/6/2010 là 84.000.000 đồng. - Phí luật sư tư vấn bảo vệ lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là 55.000.000 đồng . - Dịch thuật anh việt- Việt Anh và công chứng tư pháp toàn bộ văn bản gởi đi Thụy Sĩ ngày 20/8/2010 là 1.920.000 đồng. In và pho to tất cả các tài liệu văm bản mục 3 ngày 20/8/2010 là 420.000 đồng. - Phí bưu điện gởi đi Thụy Sĩ để yêu cầu chứng cứ gốc ngày 20/8/2010 là 1.100.000 đồng. - Dịch thuật, In, Pho to các chứng cứ đang có ngày 28/9/2010 là 433.000 đồng.


172 /2014/DS-ST: Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1711
  • 43

Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín

27-06-2014
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện đề ngày 20/9/2012, bản tự khai ngày 25/12/2013, biên bản hòa giải ngày 13/01/2014 và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Anh Đào trình bày: Từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của bà NĐ_Phùng Diệp Linh thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân là do anh chị em ruột của bà NĐ_Linh đang tranh chấp căn nhà 413B HG, Phường 11, Quận X do cha mẹ để lại. Bà BĐ_Lý Thị Lệ Huệ là em ruột của bà NĐ_Linh có sửa chữa trong căn nhà 413B HG, Phường 11, Quận X bà NĐ_Linh ngăn cản không cho bà BĐ_Huệ sửa nhà sự việc đã được Công an phường 11, Quận X và Ủy ban nhân dân phường 11, Quận X lập biên bản nhưng bà BĐ_Huệ vẫn sửa nhà không phép.