cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 24/2015/HNGĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 28-08-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ