cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị y tế
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 95/2008/KT-PT
  • Ngày tuyên án: 02-05-2008
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm