cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 53/2016/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 28-11-2016
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm