cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Ngân hàng,

20/2014/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 11102
 • 467

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-06-2014
TAND cấp tỉnh

01/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 8552
 • 469

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

06-01-2014
TAND cấp tỉnh

164/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 5334
 • 239

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

33/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 5076
 • 209

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-01-2015
TAND cấp huyện

26/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 5032
 • 227

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

10/2013/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 4995
 • 243

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

25-04-2013

10/2016/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 4670
 • 152

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

20-05-2016

Ngày 08-3-2012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Campuchia) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khởi Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Khởi Minh) đã ký Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2012/HĐ. Theo đó, Ngân hàng Campuchia cấp tín dụng cho Công ty Khởi Minh với hạn mức tín dụng tối đa là 20.000.000.000đ (hai mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, thời hạn sử dụng hạn mức của hợp đồng này là đến ngày 08-3-2013. Tài sản đảm bảo của hợp đồng tín dụng là nhà và đất tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của bà Nguyễn Xuân Hường, được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số công chứng 876.12, quyển sổ 01/TP/CC-SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1 thành phố Hà Nội công chứng ngày 07-3-2012.


02/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 4303
 • 232

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

09-01-2014

Ngân hàng công thương Việt Nam (nay là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) - Chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi tắt theo tên giao dịch là VietinBank) và Công ty TNHH Ngọc Quang (sau đây gọi tắt là Công ty Ngọc Quang) ký kết nhiều hợp đồng tín dụng; tính đến năm 2006, hai bên xác nhận còn lại 13 hợp đồng tín dụng quá hạn chưa thanh toán với tổng số tiền nợ gốc là 12.264.300.000 đồng. Để đảm bảo cho các khoản vay của 13 Hợp đồng tín dụng này, hai bên đã ký kết 09 Hợp đồng cầm cố, thế chấp và bảo lãnh


Yêu cầu đòi “phạt chồng phạt và lãi chồng lãi” 5% trên số dư nợ gốc và lãi của ngân hàng bị Tòa bác cho dù kháng cáo nhiều lần Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 4125
 • 122

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

30-10-2015

Thỏa thuận này của các bên là trái với quy định của pháp luật vì việc các bên thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng tín dụng “lãi suất nợ quá hạn: 150% X lãi suất trong hạn”, về bản chất lãi suất nợ quá hạn đã là một biện pháp phạt vi phạm hợp đồng, nên tại Điều 15 của Hợp đồng nêu trên, các bên còn thỏa thuận bên vay “phải chịu thêm khoản tiền phạt là 5% trên số dư nợ gốc và lãi” là phạt chồng phạt và lãi chồng lãi, Tòa án cấp phúc thẩm buộc BĐ_Công ty Hà Khoa phải thanh Toán cho Ngân hàng khoản tiền này là không đúng pháp luật.


27/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 3259
 • 77

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

21-04-2017
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Minh - Chi nhánh 10 Thành phố HCM không đồng ý với ý kiến của BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và của ông LQ_Thức, đề nghị chủ tải sản thực hiện đúng nghĩa vụ đã ký kết theo Hợp đồng đã thế chấp vì việc giao dịch giữa BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và Chủ sở hữu hai căn nhà trên Ngân hàng không biết, trong Hợp đồng thế chấp không ghi thời hạn.