cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sàn văn phòng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 297/2017/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 03-04-2017
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý