cơ sở dữ liệu pháp lý

300/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 3246
 • 140

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

25-03-2013
TAND cấp tỉnh

04/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng góp vốn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2569
 • 71

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

03-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 10/12/2007, NĐ_Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng cơ bản và Địa ốc Cao Minh nay đổi tên thành NĐ_Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Địa ốc Cao Minh) có ký kết hợp đồng hợp tác với BĐ_Công ty cổ phần Tân Đạt Lợi (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Tân Đạt Lợi) hợp đồng hợp tác đầu tư số 39/HĐ-HTĐT/2007 để đầu tư để thực hiện dự án Làng biệt thự du lịch sinh thái ven sông tại phường LB, Quận Y. Theo thỏa thuận trong hợp đồng và các phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm, NĐ_Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Minh sẽ góp vào dự án số tiền 88.140.000.000 đồng, tương đương 30% tổng vốn đầu tư và BĐ_Công ty Tân Đạt Lợi sẽ góp 293.800.000.000 đồng, tương đương 70% tổng vốn đầu tư để cùng thực hiện dự án.


06/2007/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1185
 • 22

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

15-08-2007

90/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng góp vốn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 883
 • 42

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

21-05-2014
TAND cấp huyện

Ngày 29/5/2012 Nguyên đơn có ký với Bị đơn thỏa thuận hợp tác làm nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam nhãn hiệu Le Chateau (Canada), tỷ lệ góp vốn là Bị đơn 70%, Nguyên đơn 30%. Nguyên đơn đã góp vốn với số tiền là 3.802.179.000 đồng. Ngày 28/12/2012 Bị đơn đã chuyển vào tài khoản của Nguyên đơn 2.000.000.000 đồng là số tiền rút vốn đợt 1. Ngày 10/01/2013 hai bên có ký biên bản thanh lý về việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận, Bị đơn chuyển số tiền góp vốn còn lại là 1.602.179.000 đồng vào tài khoản của Nguyên đơn.


N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 830
 • 25

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

25-05-2007
TAND cấp tỉnh

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 803
 • 17

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

12-06-2007
TAND cấp tỉnh