cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cưỡng chế thu hồi đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2012/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 17-07-2012
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện
Cơ sở pháp lý