cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 24-06-2014
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án