cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 06-01-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Đất đai thờ cúng tổ tiên, hương hỏa, nhà thờ, của gia tộc, Thế chấp tài sản, Thế chấp không đúng quy định,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào