cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 05/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 08-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Tranh chấp nội bộ trong công ty,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào