cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 05/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 08-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Tranh chấp nội bộ trong công ty,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu