cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: Đặng Văn Sơn
  • Ngày tuyên án: 30-11--0001
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ