cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Thế chấp tài sản, Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310 Luật Thương mại 2005),
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào