cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 176/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 27-09-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Nghĩa vụ góp vốn, Tranh chấp nội bộ trong công ty,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào