cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH
 • Loại vụ việc: Phúc thẩm
 • Số hiệu: 176/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 27-09-2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Nghĩa vụ góp vốn, Tranh chấp nội bộ trong công ty,

02/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 3984
 • 184

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

06-06-2014
TAND cấp tỉnh

06/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2383
 • 123

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

15-07-2009

Các nguyên đơn trình bày: Chị BĐ_Đặng Thị Duyên (là con gái ông Đặng Tất Lộc - nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long; ông Lộc đã chết tháng 11/2004) là thành viên có ghi danh, có ý định chiếm đoạt tài sản Công ty nên đã triệu tập Hội nghị thành viên Công ty, bầu cử người trong gia đình không phải là thành viên Công ty, chiếm quyền quản lý cơ sở kinh doanh của Công ty, chiếm đoạt con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngăn cản không cho các thành viên khác vào Công ty đến cơ sở kinh doanh để làm việc và quản lý tài sản của Công ty. Các nguyên đơn khởi kiện với yêu cầu Toà án buộc chị BĐ_Đặng Thị Duyên trả lại cho tập thể con dấu, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khách sạn Hoàng Long, trả lại toàn bộ giấy tờ, sổ sách của doanh nghiệp mà chị BĐ_Duyên đang chiếm giữ; không chấp nhận tư các Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty Hoàng Long của chị BĐ_Đặng Thị Duyên; việc cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho Công ty là không hợp pháp phải thu hồi, huỷ bỏ.


70/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2019
 • 92

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

16-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

531/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1704
 • 32

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

04-04-2007
TAND cấp tỉnh