cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 55/2007/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 08-06-2007
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Thế chấp tài sản,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào