cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 14/2011/DSGĐT-HĐTP
  • Ngày tuyên án: 23-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

Từ khóa: Ngân hàng,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào