cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 636/2006/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 13-12-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào