cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị y tế
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 124/2006/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 28-12-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ