cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 04/2010/DS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 03-03-2010
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Từ khóa: 10 bản án, quyết định được đề xuất phát triển thành án lệ lần thứ 1 năm 2016,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào