TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 198/2014/KDTM-ST

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thi công
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 198/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 16-12-2014
 • Ngày thụ lý: 07/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 1 Điều 29; Khoản 1 Điều 33; Khoản 1 Điều 35; Điều 79; Khoản 1 Điều 131; Khoản 2 Điều 200; Khoản 2 Điều 201; Điều 210

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 128; Điều 146

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

4. Luật Xây dựng 2003

Điều 95