CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 1 Điều 29; Khoản 1 Điều 33; Khoản 1 Điều 35; Điều 79; Khoản 1 Điều 131; Khoản 2 Điều 200; Khoản 2 Điều 201; Điều 210

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 128; Điều 146

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

4. Luật Xây dựng 2003

Điều 95

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Hoàng Việt Hùng