cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

HỢP ĐỒNG THI CÔNG LẮP ĐẶT NHÀ KHO

Hôm nay, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], tại địa điểm Công ty [ ], chúng tôi gồm:

Bên A: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [ ], đăng ký ngày [ ] cơ quan cấp [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

Bên B: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: [ ], đăng ký ngày [ ] cơ quan cấp [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 • Điều 1: Công trình - Địa điểm thi công lắp đặt

  Công trình  : [ ]

  Địa điểm  : [ ]

 • Điều 2: Nội dung công việc

  Bên A giao thầu cho bên B thi công lắp đặt hệ khung kèo, xà gồ mái, tôn mái cho công trình trên theo hồ sơ bản vẽ thiết kế của bên A và với khối lượng công việc được liệt kê dưới đây.

  Các tài liệu sau đây được coi là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này:

  -  Hồ sơ bản vẽ thiết kế & thi công.

  -  Các yêu cầu về quản lý chất lượng & an toàn cho việc lắp đặt.

  * Thi công lắp đặt:

  Stt

  Nội dung công việc tham khảo

  Đơn giá (VNĐ/m2)

  Diện tích (m2)

  Thành tiền (VNĐ)

  1/

  Bốc dỡ hàng xuống công trình

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  2/

  Lắp đặt hệ khung thép (Bao gồm lắp khung cột kèo thép, canopy, thông gió, xà gồ mái, tôn mái, diềm mái, giằng các loại, máng xối, ống xối)

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  3/

  Lắp đặt tole vách và xà gồ vách (Bao gồm các loại diềm, lourve, giằng các loại)

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  4/

  Lắp đặt lớp cách nhiệt (1 lớp)

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  5/

  Kết hợp với bên A và Chủ Đầu Tư để thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao.

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  Tổng cộng ( Trước 10% VAT )

  [ ]

 • Điều 3: Thời gian lắp đặt

  Dự tính [ ] ngày. Dự kiến ngày bắt đầu thi công [ ] đến ngày [ ].

 • Điều 4: Phương thức giao nhận và bảo quản hàng hóa

  Bên A sẽ chở hàng tới tận công trình.

  Bên B sẽ tự tổ chức việc bốc dỡ hàng xuống công trình, bảo quản hàng hóa và chịu trách nhiệm về mọi sự hư hỏng, mất mát.

 • Điều 5: Thi công lắp đặt

  Bên B sẽ trình cho bên A các hồ sơ dưới đây kể từ ngày nhận hợp đồng và bản vẽ chính thức và trước khi bắt đầu thi công:

  -  Biện pháp thi công an toàn gởi cho Bên A để kiểm tra và chấp thuận trước khi tiến hành thi công.

  -  Lập tiến độ phù hợp cho từng hạng mục thi công và nghiệm thu.

  -  Giấy tờ xe cẩu, giấy kiểm xe và giấy phép lái cẩu còn hiệu lực.

  Đại diện Bên A giám sát lắp đặt tại công trường là ông: [ ]. Bên B bổ nhiệm (bằng văn bản) 01 kỹ sư giám sát có năng lực và kinh nghiệm để giám sát công trình 24/24 tại công trình. Kỹ sư giám sát có những trách nhiệm sau:

  -  Có kế hoạch và tổ chức nhân sự để đảm bảo tiến độ được lập ra.

  -  Giữ và bảo quản hàng hoá được giao tại công trình.

  -  Kiểm tra an toàn cho công nhân, thiết bị dụng cụ thi công và trang thiết bị bảo hộ cho công nhân mỗi ngày.

  -  Ghi nhật ký công trình mỗi ngày.

  Sau khi hai bên ký nghiệm thu nội bộ, Bên B vẫn phải có trách nhiệm cùng với bên A lập nghiệm thu hoàn thành công trình với Chủ Đầu Tư.

 • Điều 6: Yêu cầu về Quản lý chất lượng - An toàn

  Bên B phải tuân thủ mọi qui định theo yêu cầu về quản lý chất lượng và an toàn lắp đặt đính kèm của bên A. Các yêu cầu tối thiểu được nhắc lại:

  -  Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ những tai nạn lao động nếu có xảy ra tại công trường do lỗi của bên B.

  -  Khi thi công trên mái, bên B phải có trách nhiệm lập hệ bảo vệ an toàn trên mái bằng cáp giằng theo:

  + Dọc theo phương hai chân mái nằm dọc nhà.

  + Dọc theo phương kèo.

  -  Bên B phải cung cấp giấy phép lái cẩu và giấy chứng nhận kiểm tra kỹ thuật còn hiệu lực của tài xế xe cẩu và xe cẩu cho Bên A trước khi đưa cẩu xuống công trường.

  -  Một số quy định về trang thiết bị ATLĐ bắt buộc phải có tại công trường như sau:

  §  Dây an toàn toàn thân (choàng qua đùi)

  §  Điện: CB chống rò tại nguồn, CB chống rò loại xách tay (đặt trên mái khi thi công)

  §  Lưới bảo hộ (được giăng bên dưới khu vực thi công trên mái)

 • Điều 7: Giá trị hợp đồng - Phương thức thanh toán

  - Giá trị phần thi công lắp đặt   : [ ] VNĐ

  - Thuế VAT (10%)  : [  ]VNĐ

  Tổng giá trị hợp đồng làm tròn  : [ ] VNĐ

  Bằng chữ : [ ]

  Thanh toán bằng chuyển khoản.

  Bên A ứng trước cho bên B 30% giá trị trên ngay khi hợp đồng được ký kết.Sau khi kết thúc phần lắp đặt khung và mái bên A sẽ chuyển tiếp cho bên B 20%. Phần còn lại sẽ thanh toán sau khi bên B lắp đặt xong và thực hiện nghiệm thu. 


 • Diều 8: Điều Khỏan Phạt

  Trong quá trình thi công bên A sẽ kiễm tra việc thực hiện ATLĐ và sẽ áp dụng hình thức phạt 50,000 VNĐ cho mỗi cá nhân của bên B cho mỗi lần vi phạm.

  Căn cứ vào tiến độ lắp đặt và nghiệm thu cho hạng mục (khi hoàn thành 100% khối lượng của từng hạng mục), trong trường hợp bên B lắp đặt chậm hoặc sai gây ra trễ tiến độ chung, bên B sẽ chịu mức phạt như sau:

   - Mỗi đợt bị trễ > 5 ngày: 500.000 VNĐ cho mỗi ngày trễ tiếp theo.

  Trong trường hợp bên A bị phạt do bên B thi công chậm trễ, bên B sẽ chịu phạt bằng giá trị bên A bị phạt, và không tính các giá trị phạt được nêu trên.

  Bên B hoàn toàn chịu các phí tổn phát sinh do việc thi công chậm trễ hoặc thi công không đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của bên A, các phí tổn mất cắp do công nhân bên B gây ra nếu có.

 • Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

  Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, thanh toán, bảo hành ... mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

 • Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để bàn bạc giải quyết.

  Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa ra Tòa Án Kinh Tp.HCM để được xét xử theo pháp luật hiện hành.

 • Điều 11: Các thỏa thuận khác

  Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo qui định hiện hành của các văn bản pháp luật về HĐKT.

 • Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có hiệu lực trong [ ] tháng kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.