TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 741/2014/DS-PT

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 741/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 09/2014/ DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/01/2014
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Điều 263; khoản 1 Điều 275; Điều 131, Điều 132

2. Bộ Luật dân sự 2005

Khoản 2 Điều 305

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009