CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 6 Điều 25, Điều 32a, điểm a khoản 1 Điều 33, điềm a khoản 1 Điều 35, Điều 131, Điều 168, Điều 192, Điều 199, Điều 202, Điều 208, Điều 245

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 604

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Khoản 6 Điều 11

4. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 14

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Hoàng Việt Hùng