TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 337/2014/DS-ST

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 337/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-09-2014
 • Ngày thụ lý: 09/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 6 Điều 25, Điều 32a, điểm a khoản 1 Điều 33, điềm a khoản 1 Điều 35, Điều 131, Điều 168, Điều 192, Điều 199, Điều 202, Điều 208, Điều 245

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 604

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Khoản 6 Điều 11

4. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 14