cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh
Gà nguyên con, bỏ đầu, không nội tạng đông lạnh Frozen Whole Chicken Free Range Size 18(6 bags per Carton) (NSX: Hazeldene'S Chicken Farm Ltd)... (mã hs gà nguyên con/ mã hs của gà nguyên co)
Gà nguyên con. SL: 123.8 x$1.39. Hàng mới 100%.... (mã hs gà nguyên con/ mã hs của gà nguyên co)
Gà nguyên con (San Hà) Việt Nam 02 thùng x 25 kg,hàng mới 100%#&VN... (mã hs gà nguyên con/ mã hs của gà nguyên c)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Gà bọng (Hàng mới 100%)#&VN... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Gà làm sạch cả con ướp lạnh#&VN... (mã hs gà làm sạch cả/ mã hs của gà làm sạch)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 02:Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ