cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thịt lợn muối xông khói (bacon) hoặc thịt mông đùi (hams) không xương
Đùi lợn muối 2 x 8KG- Fiord. Parma Ham 2102KK... (mã hs đùi lợn muối 2/ mã hs của đùi lợn muối)
Đùi lợn muối loại 8 kg- Casa Rinadi parma ham2102KK 8Kg... (mã hs đùi lợn muối lo/ mã hs của đùi lợn muối)
Thịt heo xông khói Balugani- Prosciutto Stagionato Disossato Contadino 5.5/6kg, hiệu Balugani, NSX: Royal Prosciutti SRL, HSD: 08/06/20... (mã hs thịt heo xông k/ mã hs của thịt heo xôn)
Thịt heo muối xông khói (mới qua sơ chế thông thường)- Canadian Bacon Water Added (1 thùng 640 miếng; 1 thùng 10.886 kgs). HSD:06/04/2020. Hàng mới 100%... (mã hs thịt heo muối x/ mã hs của thịt heo muố)
Thịt nguội xông khói, 2 oz/ gói. SL: 601.25 x$1.65. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt nguội xông/ mã hs của thịt nguội x)
Thịt ba chỉ xông khói. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt ba chỉ xôn/ mã hs của thịt ba chỉ)
Thịt heo muối kiểu Anh. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt heo muối k/ mã hs của thịt heo muố)
Thịt nguội lợn (thịt lợn muối) hiệu Nico Jamones 100g- 8.0Kg/gói, hàng mới 100%, Nsx: Nico Jamones S.L., Hsd: 09.2020... (mã hs thịt nguội lợn/ mã hs của thịt nguội l)
Dăm bông heo xông khói cắt lát, gói 80grmthùng 1.04kg#&IT... (mã hs dăm bông heo xô/ mã hs của dăm bông heo)
Thịt heo xông khói Corona
Đùi lợn muối
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 02:Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ