cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá bột
Cá Ali (Sciaenochromis ahli)(Size 3cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá ali sciaeno/ mã hs của cá ali scia)
Cá Neon (Paracheirodon innesi) (Size 2.5cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá neon parach/ mã hs của cá neon par)
Cá Cầu vồng (Glossolepis incisus) (Size 3cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá cầu vồng gl/ mã hs của cá cầu vồng)
Cá hồng nhung (Hyphessobrycon callistus) (Size 3cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá hồng nhung/ mã hs của cá hồng nhun)
Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (Apteronotus albifrons)(Size 4cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá hắc ma quỷ/c/ mã hs của cá hắc ma qu)
Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (Crossocheilus oblongus)(Size 4cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá hắc bạc/cá c/ mã hs của cá hắc bạc/c)
Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (Chromobotia macracanthus)(Size 5cm) (Làm giống cá bột nước ngọt)... (mã hs cá heo hề/cá ch/ mã hs của cá heo hề/cá)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác