cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
Cá hồi nguyên con ướp lạnh (Còn đầu, bỏ nội tạng)... (mã hs cá hồi nguyên c/ mã hs của cá hồi nguyê)
Cá hồi nuôi (Salmo Salar) ướp lạnh nguyên con size 6kg+ kg/con... (mã hs cá hồi nuôi sa/ mã hs của cá hồi nuôi)
Cá hồi Đại Tây Dương nguyên con ướp lạnh, bỏ nội tạng, size 6-7 kg/con... (mã hs cá hồi đại tây/ mã hs của cá hồi đại t)
Cá hồi nuôi Đại Tây Dương (Salmo Salar) ướp lạnh nguyên con size 6-7 kg... (mã hs cá hồi nuôi đại/ mã hs của cá hồi nuôi)
Cá hồi nuôi Organic Đại Tây Dương (Salmo Salar) ướp lạnh nguyên con size 6-7 kg... (mã hs cá hồi nuôi org/ mã hs của cá hồi nuôi)
Cá hồi Úc ướp lạnh nguyên con, tên khoa học: Salmo salar, kích cỡ:6+ kg/con (17 thùng)... (mã hs cá hồi úc ướp l/ mã hs của cá hồi úc ướ)
Cá hồi tươi nguyên con ướp lạnh size 4-5 kg (salmon salar) bỏ nội tạng nhà cung cấp NORTH SEA SEAFOOD A/S... (mã hs cá hồi tươi ngu/ mã hs của cá hồi tươi)
Cá hồi tươi đại tây dương nguyên con ướp lạnh size 5-6 kg (salmon salar) bỏ nội tạng hiệu Vikenco AS (M200) nhà cung cấp Salmar Japan K.K... (mã hs cá hồi tươi đại/ mã hs của cá hồi tươi)
Cá hồi Nauy ướp lạnh (nguyên con)- Fresh Farmed Atlantic Salmon/Salmo salar (6-7 KG/CON). Nhà sản xuất: Vikingfjord AS (trị giá hóa đơn là 13.6 usd/kg)... (mã hs cá hồi nauy ướp/ mã hs của cá hồi nauy)
Vụn cá hồi đông lạnh... (mã hs vụn cá hồi đông/ mã hs của vụn cá hồi đ)
Cá hồi sushi đông lạnh 8GR (20PC)... (mã hs cá hồi sushi đô/ mã hs của cá hồi sushi)
Cá hồi nguyên con ướp lạnh loại từ 5 kg đến dưới 6 kg/con
Cá hồi nguyên con ướp lạnh, loại từ 6kg đến 8kh/con
Cá Hồi nguyên con ướp lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác