cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)
CÁ HỒI CẮT ĐẦU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt đầu/ mã hs của cá hồi cắt đ)
Cá hồi nguyên con bỏ đầu bỏ nội tạng đông lạnh... (mã hs cá hồi nguyên c/ mã hs của cá hồi nguyê)
Cá hồi chum nguyên con không đầu không nội tạng đông lạnh... (mã hs cá hồi chum ngu/ mã hs của cá hồi chum)
Cá hồi chum cắt đầu, bỏ nội tạng đông lạnh (Frozen Chum Salmon Dressed)... (mã hs cá hồi chum cắt/ mã hs của cá hồi chum)
Cá hồi Thái Bình Dương đông lạnh- FROZEN SALMON COHO HG (Latin name: Oncorhynchus kisutch)... (mã hs cá hồi thái bìn/ mã hs của cá hồi thái)
Cá hồi COHO nguyên con đông lạnh (ONCORHYNCHUS KISUTCH), bỏ đầu, bỏ nội tạng, Size: 6-9lb, hàng mới 100%... (mã hs cá hồi coho ngu/ mã hs của cá hồi coho)
Cá hồi đông lạnh nuyên con (bỏ đầu, bỏ nội tạng)/Frozen Coho Salmon H&G/ Oncorhynchus kisutch) 6.0-9.0 lbs/(3.0-4.0) kg/con Nhà SX: Granja Marina Tornagaleones S A. hàng mới 100%,... (mã hs cá hồi đông lạn/ mã hs của cá hồi đông)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác