cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)
ĐẦU CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH 400 UP... (mã hs đầu cá hồi đông/ mã hs của đầu cá hồi đ)
Cá hồi nguyên con còn đầu đông lạnh... (mã hs cá hồi nguyên c/ mã hs của cá hồi nguyê)
Cá hồi còn đầu bỏ nội tạng đông lạnh size 3-4 kg (NSX: từ tháng 8/2019, HSD:18 tháng kể từ NSX)... (mã hs cá hồi còn đầu/ mã hs của cá hồi còn đ)
Đầu cá hồi SALMO SALAR đông lạnh cắt V cut size 400g+ (FROZEN SALMON HEADS), 20 kg/thùng, 3 600 thùng... (mã hs đầu cá hồi salm/ mã hs của đầu cá hồi s)
Đầu cá hồi đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác