cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
CÁ HỒI CẮT ĐẦU BỎ NỘI TẠNG ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt đầu/ mã hs của cá hồi cắt đ)
Cá hồi vân cắt đầu bỏ nội tạng đầu đông lạnh... (mã hs cá hồi vân cắt/ mã hs của cá hồi vân c)
Cá hồi nguyên con đông lạnh (bỏ đầu,bỏ nội tạng)... (mã hs cá hồi nguyên c/ mã hs của cá hồi nguyê)
Ca hoi nguyen con dong lanh (Con dau, bo noi tang)... (mã hs ca hoi nguyen c/ mã hs của ca hoi nguye)
Cá hồi chấm nguyên con đông lạnh (Bỏ đầu, Bỏ nội tạng)... (mã hs cá hồi chấm ngu/ mã hs của cá hồi chấm)
Cá hồi còn đầu, bỏ nội tạng cấp đông (Frozen Salmon Trout Hon 1.7kg+)... (mã hs cá hồi còn đầu/ mã hs của cá hồi còn đ)
CAH-SAM-17001#Cá hồi còn đầu, bỏ nội tạng đông lạnh (dòng hàng số 1, TKNK số: 101266104112/E31 ngày 16/02/2017)... (mã hs cahsam17001#c/ mã hs của cahsam1700)
Cá Hồi bỏ đầu, bỏ nội tạng đông lạnh (FROZEN RAINBOW TROUT HG). Ten khoa hoc: ONCORHYNCHUS MYKISS. Hàng chưa qua hun khói, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs cá hồi bỏ đầu/ mã hs của cá hồi bỏ đầ)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác