cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá rô phi (Oreochromis spp.)
Cá Cơm Đông Lạnh... (mã hs cá cơm đông lạn/ mã hs của cá cơm đông)
Cá Cam Đông Lạnh... (mã hs cá cam đông lạn/ mã hs của cá cam đông)
Cá Chẽm Đông Lạnh... (mã hs cá chẽm đông lạ/ mã hs của cá chẽm đông)
Cá Rô phi Đông Lạnh... (mã hs cá rô phi đông/ mã hs của cá rô phi đô)
Cá Rô đồng Đông Lạnh... (mã hs cá rô đồng đông/ mã hs của cá rô đồng đ)
Cá lóc đông lạnh- 85% N.W... (mã hs cá lóc đông lạn/ mã hs của cá lóc đông)
Cá diêu hồng đông lạnh- 85% N.W... (mã hs cá diêu hồng đô/ mã hs của cá diêu hồng)
Cá Rô phi NC 2 con/túi/900g x 10 đông lạnh... (mã hs cá rô phi nc 2/ mã hs của cá rô phi nc)
Cá Rô phi NC 3 con/túi/900g x 10 đông lạnh... (mã hs cá rô phi nc 3/ mã hs của cá rô phi nc)
CÁ DIÊU HỒNG CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH 150-300 GRS/PCS... (mã hs cá diêu hồng cắ/ mã hs của cá diêu hồng)
Cá Điêu hồng NCLS size UP 10 kg/thùng đông lạnh... (mã hs cá điêu hồng nc/ mã hs của cá điêu hồng)
CÁ DIÊU HỒNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH SIZE 500-700 GRS/PCS... (mã hs cá diêu hồng ng/ mã hs của cá diêu hồng)
Cá rô đồng nguyên con đông lạnh, đóng goi 8kg/thung-VN... (mã hs cá rô đồng nguy/ mã hs của cá rô đồng n)
Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh, đóng goi 10kg/thung-VN... (mã hs cá điêu hồng ng/ mã hs của cá điêu hồng)
Cá điêu hồng cắt khúc đông lạnh: (SIZE 150-220G; 10kgs/thùng)... (mã hs cá điêu hồng cắ/ mã hs của cá điêu hồng)
Cá rô phi đỏ nguyên con đông lạnh: (SIZE 200-300G; 10kgs/thùng)... (mã hs cá rô phi đỏ ng/ mã hs của cá rô phi đỏ)
Cá rô phi nguyên con đông lạnh, đóng gói 10kgs/ thùng, SIZE 300/500 GR/PC... (mã hs cá rô phi nguyê/ mã hs của cá rô phi ng)
Cá rô phi bỏ nội tạng đông lạnh (1pc/bag, 12bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 220ctns)... (mã hs cá rô phi bỏ nộ/ mã hs của cá rô phi bỏ)
Cá rô phi cắt khúc bỏ đầu đông lạnh. Đóng gói: 800gr/ túi x 10/ thùng. Nhãn Prodimar... (mã hs cá rô phi cắt k/ mã hs của cá rô phi cắ)
Cá diêu hồng làm sạch nguyên con đông lạnh (size 300/500 gr/pcs), đóng gói 10kg/ thùng... (mã hs cá diêu hồng là/ mã hs của cá diêu hồng)
CÁ RÔ LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH Packing: IQF 800 gr/bag with rider x 10 bags/ctn, Size (gr/pcs): 100/200... (mã hs cá rô làm sạch/ mã hs của cá rô làm sạ)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác