cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
CA TRA DONG LANH... (mã hs ca tra dong lan/ mã hs của ca tra dong)
Cá Tra Đông Lạnh... (mã hs cá tra đông lạn/ mã hs của cá tra đông)
Cá Trê Đông Lạnh... (mã hs cá trê đông lạn/ mã hs của cá trê đông)
Cá tra xẻ bướm đông lạnh.... (mã hs cá tra xẻ bướm/ mã hs của cá tra xẻ bư)
Cá tra cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá tra cắt khúc/ mã hs của cá tra cắt k)
Cá tra fillet đông lạnh. ... (mã hs cá tra fillet đ/ mã hs của cá tra fille)
Cá tra nguyên con đông lạnh... (mã hs cá tra nguyên c/ mã hs của cá tra nguyê)
Ca Tra cat khoanh dong lanh... (mã hs ca tra cat khoa/ mã hs của ca tra cat k)
CÁ TRA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá tra cắt khoa/ mã hs của cá tra cắt k)
CA TRA NGUYEN CON DONG LANH... (mã hs ca tra nguyen c/ mã hs của ca tra nguye)
Cá Trê NCLS 1 kg/túi x 10 đông lạnh... (mã hs cá trê ncls 1 k/ mã hs của cá trê ncls)
CA TRE NGUYEN CON BỎ NỘI TẠNG DONG LANH... (mã hs ca tre nguyen c/ mã hs của ca tre nguye)
CÁ TRA CẮT (STEAK) ĐÔNG LẠNH 0% MẠ BĂNG... (mã hs cá tra cắt ste/ mã hs của cá tra cắt)
cá tra filets đông lạnh (3 kg x2/carton)... (mã hs cá tra filets đ/ mã hs của cá tra filet)
CA TRA CAT KHUC DONG LANH VN(1thung10kg)... (mã hs ca tra cat khuc/ mã hs của ca tra cat k)
Cá tra làm sạch bỏ đầu cắt khoanh đông lạnh... (mã hs cá tra làm sạch/ mã hs của cá tra làm s)
FROZEN PANGASIUS STEAK (CÁ TRA CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH) (10KG/CTN)... (mã hs frozen pangasiu/ mã hs của frozen panga)
cá basa đông lạnh đóng gói đồng nhất 2500 thùng x 10kg/ thùng... (mã hs cá basa đông lạ/ mã hs của cá basa đông)
Cá basa xẻ bướm đông lạnh, size (gr/pc): 600-1000(8.5kg/thùng)... (mã hs cá basa xẻ bướm/ mã hs của cá basa xẻ b)
FROZEN CATFISH CLEANED (CÁ TRÊ LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH) (8.8KG/CTN)... (mã hs frozen catfish/ mã hs của frozen catfi)
Cá tra cắt lát đông lạnh (800gr/bag, 12bag/ctn, 9.6kg/ctn, sl: 80ctns)... (mã hs cá tra cắt lát/ mã hs của cá tra cắt l)
Cá Basa bỏ đầu đông lạnh- FROZEN BASA FISH HEAD CUTTING (10 kgs/carton)... (mã hs cá basa bỏ đầu/ mã hs của cá basa bỏ đ)
Cá ba sa cắt lát đông lạnh (800gr/bag, 12bag/ctn, 9.6kg/ctn, sl: 110ctns)... (mã hs cá ba sa cắt lá/ mã hs của cá ba sa cắt)
Cá trê bỏ nội tạng đông lạnh (800gr/bag, 12bag/ctn, 9.6kg/ctn, sl: 308ctns)... (mã hs cá trê bỏ nội t/ mã hs của cá trê bỏ nộ)
CA TRA XE BUOM DONG LANH; SIZE: 350-600GR/PC; PACKING: IQF, IWP BULK 10KG/CTN... (mã hs ca tra xe buom/ mã hs của ca tra xe bu)
Cá Basa cắt khúc đông lạnh SIZE: 140-170 GRS/PCE PACKING: IQF, BULK 10 KGS/ CARTON... (mã hs cá basa cắt khú/ mã hs của cá basa cắt)
Cá tra, bỏ đầu, bỏ nội tạng, đông lạnh, size 800-1200 gr/pcs, đóng gói 10kg/carton... (mã hs cá tra bỏ đầu/ mã hs của cá tra bỏ đ)
Cá trê nguyên con đông lạnh. Packing: IQF, IWP, Bulk 10kgs/ carton. Size (gr/pc): 500/800... (mã hs cá trê nguyên c/ mã hs của cá trê nguyê)
Cá basa cắt lát đông lạnh (Pangasius hypophthalmus) Quy cách đóng gói: 1kg/bag x 10, 20kgs/ctn, sl: 150ctn... (mã hs cá basa cắt lát/ mã hs của cá basa cắt)
CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). BỎ ĐẦU, BỎ VÂY, BỎ ĐUÔI, BỎ NỘI TẠNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG... (mã hs cá tra basa n/ mã hs của cá tra basa)
CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) THỊT HÔNG, BỎ ĐẦU, BỎ NỘI TẠNG, CÒN DA, CÒN XƯƠNG, BỎ VÂY, MỘT PHẦN TRÊN CỦA ĐUÔI. SIZE: 3-5 OZ. ĐÓNG GÓI: 10 KGS/THÙNG... (mã hs cá tra basa c/ mã hs của cá tra basa)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác