cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
Cá Dũa Đông Lạnh... (mã hs cá dũa đông lạn/ mã hs của cá dũa đông)
Cá Sòng Đông Lạnh... (mã hs cá sòng đông lạ/ mã hs của cá sòng đông)
Cá Trôi Đông Lạnh... (mã hs cá trôi đông lạ/ mã hs của cá trôi đông)
Cá Trắm cỏ đông lạnh... (mã hs cá trắm cỏ đông/ mã hs của cá trắm cỏ đ)
Cá he đông lạnh- 85% N.W... (mã hs cá he đông lạnh/ mã hs của cá he đông l)
CÁ TRÔI NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH ... (mã hs cá trôi nguyên/ mã hs của cá trôi nguy)
Cá trôi bỏ nội trạng, 80% N.W... (mã hs cá trôi bỏ nội/ mã hs của cá trôi bỏ n)
Cá trôi làm sạch cắt khúc, 80% N.W... (mã hs cá trôi làm sạc/ mã hs của cá trôi làm)
Cá cơm đông lạnh loại đóng khay, 90% N.W... (mã hs cá cơm đông lạn/ mã hs của cá cơm đông)
CÁ LÓC NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH BỎ NỘI TRẠNG- 90% N.W... (mã hs cá lóc nguyên c/ mã hs của cá lóc nguyê)
CÁ DIÊU HỒNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH BỎ NỘI TRẠNG- 90% N.W... (mã hs cá diêu hồng ng/ mã hs của cá diêu hồng)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác