cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)
Cá Ngừ vây dài (Albacore)... (mã hs cá ngừ vây dài/ mã hs của cá ngừ vây d)
Cá ngừ nguyên con đông lạnh (Albacore MSC)... (mã hs cá ngừ nguyên c/ mã hs của cá ngừ nguyê)
Cá Ngừ nguyên con đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác