cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)
Cá ngừ vây vàng nguyên con đông lạnh... (mã hs cá ngừ vây vàng/ mã hs của cá ngừ vây v)
CÁ NGỪ VÂY VÀNG NGUYÊN CON BỎ RUỘT VÀ BỎ MANG CẤP ĐÔNG... (mã hs cá ngừ vây vàn/ mã hs của cá ngừ vây)
Cá tra cắt khúc đông lạnh (FROZEN PANGASIUS STEAK)... (mã hs cá tra cắt khúc/ mã hs của cá tra cắt k)
Hàm cá ngừ đông lạnh, size 500 up, đóng gói 10kg/thùng ... (mã hs hàm cá ngừ đông/ mã hs của hàm cá ngừ đ)
NPL25_B Cá ngừ vây vàng đông lạnh (nguyên con nguyên liệu). Hàng được TX từ TK NK: 103002824853/E31 (22/11/19) thuộc dòng hàng số 2, TX toàn bộ, (Số Lượng: 0,832 Tấn, Đơn giá: 1.780 USD/Tấn)... (mã hs npl25b cá ngừ/ mã hs của npl25b cá n)
Cá Ngừ nguyên con đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác