cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá Ngừ Nguyên Liệu Đông Lạnh... (mã hs cá ngừ nguyên l/ mã hs của cá ngừ nguyê)
Cá sòng nguyên con đông lạnh... (mã hs cá sòng nguyên/ mã hs của cá sòng nguy)
Cá ngừ nguyên con bỏ nội tạng đông lạnh... (mã hs cá ngừ nguyên c/ mã hs của cá ngừ nguyê)
Cá ngừ bò nguyên con đông lạnh, kích cỡ: 1.5-2 kg; hàng không thuộc danh mục Cites quản lý; tên khoa học: thunnus tonggol; NSX:T10/2019; HSD:T10/2021... (mã hs cá ngừ bò nguyê/ mã hs của cá ngừ bò ng)
Cá ngừ tươi,ướp đá... (mã hs cá ngừ tươiướp/ mã hs của cá ngừ tươi)
Cá sòng fillet bướm đông lạnh... (mã hs cá sòng fillet/ mã hs của cá sòng fill)
CÁ Ồ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (FROZEN BONITO). 10KG/CTN.... (mã hs cá ồ nguyên con/ mã hs của cá ồ nguyên)
Cá ngừ ồ nguyên con đông lạnh, đóng goi 10 kg/thung-VN... (mã hs cá ngừ ồ nguyên/ mã hs của cá ngừ ồ ngu)
Cá ngừ cắt khúc đông lạnh, size: 600 GR UP, đóng gói 10kg... (mã hs cá ngừ cắt khúc/ mã hs của cá ngừ cắt k)
Cá ngừ hoa cắt khúc đông lạnh (800gr/bag, 12bag/ctn, 9.6kg/ctn, sl: 25ctns)... (mã hs cá ngừ hoa cắt/ mã hs của cá ngừ hoa c)
Cá thu đao chế biến đông lạnh (Xuất theo tờ TKHQ số: 102772947430 ngày 23/07/2019)... (mã hs cá thu đao chế/ mã hs của cá thu đao c)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác