cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá cơm đông (10kgs/ctns)... (mã hs cá cơm đông 10/ mã hs của cá cơm đông)
Cá basa Fillet- Thùng 20kg... (mã hs cá basa fillet/ mã hs của cá basa fill)
Cá chẽm fillet còn da tươi, size: 1-3lb, đóng gói: 20lbs/foam box.... (mã hs cá chẽm fillet/ mã hs của cá chẽm fill)
Cá lóc phi-lê đông lạnh (Frozen Snakehead Fish-Channa Spp.) (6kgs/bag/carton) ... (mã hs cá lóc philê đ/ mã hs của cá lóc phil)
Cá lóc phi-lê cắt miếng đông lạnh (Frozen Snakehead Fish-Channa Spp.) (1kg/bag x 6bags/carton) ... (mã hs cá lóc philê c/ mã hs của cá lóc phil)
DAU CA LOC BONG# XUAT XU VIET NAM. FRESH HEAD SNAKEHEAD FISH (TIOMAN HEAD FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs dau ca loc bong/ mã hs của dau ca loc b)
CÁ LÓC BÔNG SẺ BƯỚM # XUẤT XỨ VIỆT NAM FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông sẻ/ mã hs của cá lóc bông)
CÁ LÓC BÔNG S? B??M # XU?T X? VI?T NAM FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông s?/ mã hs của cá lóc bông)
CÁ LÓC BÔNG SE BUOM # XUAT XU VIET NAM- FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông se/ mã hs của cá lóc bông)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác