cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá Cam file ướp lạnh- Fresh Amberjack fillet (Cá biển). Size 1-2 kg/ miếng.NSX: Sankyo... (mã hs cá cam file ướp/ mã hs của cá cam file)
Cá Cam nhật file ướp lạnh- Fresh Yellowtail fillet (Cá biển). Size 1-3 kg/ miếng.NSX: Sankyo... (mã hs cá cam nhật fil/ mã hs của cá cam nhật)
cá cam fillet ướp lạnh (Fresh Yellowtail Fillet) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO.,LTD... (mã hs cá cam fillet ư/ mã hs của cá cam fille)
cá cam phi lê ướp lạnh (Fresh Greater Amberjack Fillet) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO.,LTD... (mã hs cá cam phi lê ư/ mã hs của cá cam phi l)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác