cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chả cá đông lạnh, (15.9Kg/thùng).... (mã hs chả cá đông lạn/ mã hs của chả cá đông)
cá lóc phi lê cắt lát đông lạnh (frozen toman slice), 4kg/thùng... (mã hs cá lóc phi lê c/ mã hs của cá lóc phi l)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác