cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)
CÁ LƯỠI TRÂU DÁN QUE ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá lưỡi trâu dá/ mã hs của cá lưỡi trâu)
CÁ LƯỠI TRÂU FILLET DÁN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá lưỡi trâu fi/ mã hs của cá lưỡi trâu)
Cá bơn fillet đông lạnh (Tên khoa học: Pseudopleuronectes obscurus)... (mã hs cá bơn fillet đ/ mã hs của cá bơn fille)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác