cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
SÁP ONG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sáp ong hàng m/ mã hs của sáp ong hàn)
Nước yến sanest (5 hộp x 6 lọ x 70ml), 80 thùng ... (mã hs nước yến sanest/ mã hs của nước yến san)
Nước yến Kid's Net Plus các loại (70ml x 60 lọ/thùng), 55 thùng ... (mã hs nước yến kids/ mã hs của nước yến kid)
Nước yến sào thiên việt các loại hộp (6 hộp x 6 hũ x 70ml/thùng), 180 thùng ... (mã hs nước yến sào th/ mã hs của nước yến sào)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 04:Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác